healingkoden, lilyonearth, mindful, frid

En hel del upprörda känslor verkar komma till ytan just nu, både individuellt och kollektivt. Mycket tyckande, mycket åsikter, mycket dömande, mycket frustration och mycket rädslor gör sig gällande. Och inre mekanismer som anfall och försvar manifesterar sig i handlingar, ord och tankar. Jorden verkar ha drabbats av psykotiska och neurotiska smittsamma massepidemier och, Read More

healingkoden, LilyOnEarth, dance

”Dance my Light! Dance! Dance and Swing and Swirl! Be my Light! Be Light! Be Light with me! Be me! Be!” – The Spirits Of Am ©LilyOnEarth

healingkoden, LilyOnearth, rädsla, oro, ångest, frustration

OM ENSKILD OCH KOLLEKTIV ÅNGEST, RÄDSLA  OCH FRUSTRATION Om du är en högkänslig person kan du eventuellt känna en extra portion av oro i dessa dagar. Oro som inte är din egen eller som läggs på utöver din egen. Vad som är vad är inte alltid så lätt att veta, men det spelar egentligen, Read More