healingkoden, LilyOnEarth, tacksamhet, glädje , framgång

Äkta genuin tacksamhet föder glädje och glädje föder framgång. Under tiden du arbetar med att rensa och städa i gamla förträngda minnen, känslor och trauman är det lätt att glömma bort att uttrycka tacksamhet för allt som är fint i livet. Det kan ibland kännas som att drunkna i sorg, rädsla och frustration när, Read More