healingkoden, Alex Loyd healingkoden.LilyOnEarth.se

  En kort beskrivning med  bilder, av den allomfattande Healingkoden och healingpunkterna enligt Dr.Alex Loyd.

vanlighet-header

Fler och fler vaknar upp till insikten att genuin och äkta vänlighet skänker makt och magi i livet medan ovänlighet förr eller senare leder till problem och svårigheter. Hur kan Healingkoden hjälpa oss med detta?

vemhallerdigomryggen-2400x720

Eller, vem håller dig om ryggen? En dag insåg jag plötsligt hur en del av min identitet blivit kapad på grund av ett som vid första anblicken synes vara ett trivialt och slumpmässigt sammanträffande under min barndom. Hur ser det ut för dig på din livsväg?

Healing Circle of Light, Old female healer with hands open up surrounded by a white circle of color and white star light

Healingkoden är en självhjälpsmetod som påverkar och förbättrar hälsa, relationer och framgång genom att eliminera eller reducera medveten och omedveten stress i kroppen och själen från inre destruktiva bilder.

gul-lotus-2400x720

”Healingkoden är en metod för att uppnå kärleksfulla relationer, hälsa, inre frid och framgång, vilken jag 2001 fick som gåva från Gud”, säger Dr. Alex Loyd i sin internationella bästsäljare ”Healingkoden”. Upptäckten av metoden som kallas Healingkoden ©, föregicks av tolv års förtvivlan – sorg, depression, frustration, ouppnådda mål och känslor av hjälplöshet.