Gruppkoder

 SKRÄDDARSYDDA GRUPPKODER VARJE MÅNAD

Välkommen att delta i skräddarsydda grupp-healingkoder där du har tillgång till samtliga inspelningar på medlemssidan.

 

 

BLI MEDLEM:
Grundläggande kunskap och erfarenhet från kodande med de 12 kategorierna krävs. Kontakta mig för login och betalinfo.
KOSTNAD: 150 kr per månadInspelningarna ligger kvar ett år och under den tiden kan du välja vilka koder du vill göra och när. En kod är verksam 3-4 veckor efter första gången man gör den.

 

INSPELNINGAR SOM FÖR NÄRVARANDE FINNS TILLGÄNGLIGA PÅ MEDLEMSSIDAN FÖR ALLA SOM ABONNERAR:

 • MITT STÖRSTA PROBLEM
 • STÖD & HJÄLP – transformering av uppgivenhet, att inte känna stödd och supportad, brist på självkontroll mm.
 • TILLIT – transformering av svek, oärlighet, misstänksamhet mm.
 •  VÄNLIGHET – transformering av ovänlighet, aggressivitet, elakhet, försummande, övergivenhet, uteslutande mm.
 • SJÄLVFÖRTROENDE – transformering av underlägsenhet, överlägsenhet, osäkerhet, kränkningar, övergrepp, maktlöshet mm.
 • DESTRUKTIVITET – transformering av självdestruktivt beteende och agerande
 • SJÄLVVÄRDE – transformering av dåligt självvärde, skuldkänslor, skamkänslor, bestraffning och självbestraffning
 • ACCEPTANS – transformering av otålighet, irritation, ilska, frustration
 • POSITIVITET – att transformera negativa skadliga tankar, tankemönster och övertygelser
 • FRID – att transformera rädsla, oro eller ångest
 • GLÄDJE – att transformera sorg, hjärtesorg, saknad, bekymmer eller känslan att vara ledsen och olycklig
 • KÄRLEK
 •  FÖRLÅTELSE

 

Du får tillgång till en ny gruppkod i slutet av varje varje månad.  Inspelningar och gruppkoder finns tillgängliga på medlemsidan.

 Skillnaden mellan en individuell skräddarsydd Healingkod och en Gruppkod är att en gruppkod är mer generellt riktad och är anpassad till en grupp. Vi ger och får av varandra samtidigt som var och en på egen hand utforskar sitt inre.

Gruppkoder ersätter inte de individuella skräddarsydda koderna. Om du har en sådan ska du inte sluta, hoppa över eller pausa den utan göra gruppkoden parallellt som en extra boost.


BLI MEDLEM:
Om du vill delta i eller ha tillgång till gruppkoderna, vänligen kontakta mig för login och betalinfo. OBS! Grundläggande kunskap i om hur man gör Healingkoder krävs.
KOSTNAD: 150 kr per månad