RELATIONER

”Heal your relationship issues and everything else will be healed!” – Dr.Alex Loyd


healiingkoden, healingkod coachning, relationskoder

Healingkoder för relationer och kärlek
Coachning i Healingkoden I och II med speciellt och individuellt anpassade Healingkoder för läkning på cell- och energinivå av smärtsamma inre sår, minnen, negativa övertygelser eller destruktivt beteende kopplade till medvetna eller omedvetna relationsbetingade obalanser. Samt transformering av dessa till genomgripande positiv harmoni.

 


Vi går igenom alla viktiga relationer som:

 1. modersgestalt (mor/adoptivmor/fostermor/kvinnlig vårdnadshavare)
 2. fadersgestalt (far/adoptivfar/fosterfar/manlig vårdnadshavare)
 3. morföräldrar (inklusive genetiskt nedärvda generationsproblem från moderns släkt)
 4. farföräldrar (inklusive genetiskt nedärvda generationsproblem från faderns släkt)
 5. partner (nuvarande och tidigare)
 6. syskon (hel-, halv-, plast-, adoptiv-, fostersyskon m.m.)
 7. barn (biologiska, adoptiv, foster, plast)
 8. släktingar
 9. vänner (barndomsvänner, tidigare vänner, nuvarande vänner)
 10. arbetskollegor (tidigare och nuvarande)
 11. Gud eller Livet
 12. dig själv
 13. en extra kod vid behov, för övriga signifikanta möten i livet

 

Avancerat Relationskod Paket för alla viktiga grundläggande relationer:
12 sessioner med en ny skräddarsydd kod per gång. Vi går igenom alla viktiga och avgörande relationer.  Kostnad: 700 kr per gång.

 

 

 

 

 

disclaimer