HÄLSA

Om kodning för hälsa och välmående

Healingkoden är en självhjälpsmetod som riktar sig mot underliggande medveten eller omedveten stress i kroppen och i själen.

Hos en Certifierad Healingkod Coach kan du få hjälp att gå djupare bakom symptom och problem för att hitta underliggande orsaker till obalansen. Genom att rikta skräddarsydda Healingkoder specifikt mot dessa underlättas och stöds kroppens självläkningsförmåga.

Stress och obalanser kan uppkomma vid olika chocktillstånd eller upplevelser i barndomen eller senare i livet, vid större eller mindre trauman, vid födelsen,  under fostertiden, från omgivningen och omvårdnaden under spädbarnstiden eller finnas som nedärvda generationsproblem. Självdestruktiva programmeringar kan ha bildats genom uppfostran, i skolan eller under utbildning eller från samhällets kollektiva uppfattningar.

Healingkoderna riktar sig mot dessa oavsett om de är medvetna, bortglömda eller förträngda. Du kodar inte för någon sjukdom eller diagnos utan för underliggande obalanser i energisystemet. Önskan med detta är att stödja och aktivera den egna självläkningsförmågan.

Certifierade Healingkod Coacher kan ta fram skräddarsydda Healingkoder anpassade och framtagna för din specifika situation och som du sedan använder på egen hand under en viss tid.

Här kan du läsa om några av mina klienters upplevelser…
 

 
 
 

Certiferade Healingkod Coacher är utbildade av Dr. Alexander Loyd´s team.
Här kan du se hela listan med utbildade och certifierade Healingkod Coacher worldwide…
 
 

disclaimer